fbpx

Nyereményjáték szabályzat

1.  A jelen nyereményjáték szabályzat („Nyereményjáték Szabályzat”) vonatkozik a Hotelinfo Kft. (cím: 1056 Budapest, Váci utca 78-80.) mint szervező (a továbbiakban: „Szervező”) által a Szervező Facebook oldalán (https://www.facebook.com/hungarycard/) időről időre meghirdetett nyereményjátékra („Nyereményjáték poszt”).

2.  A Nyereményjátékban a felhívásban jelzett időtartamban a Nyereményjátékban feltett kérdésekre a Szervező Facebook oldalán közzétett Nyereményjáték poszt alá, kommentben megadott megfejtéssel lehet részt venni. A megfejtést elküldő („Játékos”) a válasz megadásával magára nézve kötelezőnek ismeri el a Nyereményjáték Szabályzatot. A Nyereményjáték poszt a Facebook oldalon bejegyzésként jelenik meg, a Nyereményjáték kezdetét jelezve (amennyiben az előre nem lett közzé téve). A Szervező nyilvános üzenetei (posztok) tartalmazni fogják a megválaszolásra váró kérdéseket, valamint linket a Nyereményjáték Szabályzathoz.
A Nyereményjáték időtartamán kívül küldött megfejtés elküldője a Nyereményjátékban nem vesz részt. Az elküldést követően a Játékos által szerkesztett kommentek érvénytelenek. A Játékos a Nyereményjáték időtartama alatt bármikor jogosult a kommentjét törölni, illetve megkérni a Szervezőt arra, hogy a kommentjét törölje, a komment törlését viszont úgy kell tekinteni, hogy a Játékos a Nyereményjátékban való részvételi szándékát visszavonja.

3.  A Nyereményjáték nyereményét a közzétett nyilvános felhívás tartalmazza.

4.  A Nyereményjátékban részt vehet a 2. pontban foglaltak szerint minden természetes személy, aki 18. életévét betöltötte és Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik. A Nyereményjátékban nem vehetnek részt az alábbi személyek:
§ a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pont);
§ a Nyeremény Partner tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.

5.  A Szervező a nyereményt a helyes választ elküldő Játékosok között sorsolja. A sorsolásban az adott forduló kérdésére (amennyiben több fordulós a Nyereményjáték) helyes választ adók kerülnek be. A sorsolásra a Nyereményjáték poszt kihirdetését követő 15 munkanapon belül kerül sor. A nyeremény készpénzre vagy más nyereménytárgyra nem átváltható.

6.  A Szervező a nyeremény darabszámának megfelelő számú nyertest sorsol. A nyerteseken túl továbbá a nyeremény darabszámával megegyező számú további pótnyertes kerül kisorsolásra, akik kisorsolásuk sorrendjében lépnek a nyertes helyébe, amennyiben a nyertes nem működik együtt a Szervezővel a nyeremény átadása érdekében, (így különösen ha a 7. pontban meghatározott határidőn belül nem küldi meg a Szervező részére a kapcsolatfelvételhez szükséges személyes adatokat), vagy bármely más okból, pl. jelen Nyereményjáték Szabályzat megsértése miatt nem jogosult a nyeremény átvételére.

7.  A Szervező a Nyereményjáték nyertesét a Facebook oldalán teszi közzé, közölve a nyertes Facebook profilján feltüntetett nevét. A nyertes ezen személyes adatainak az előzőek szerinti nyilvánosságra hozásához hozzájárul. A Szervező a nyertesekkel az eredményt a helyes megfejtést tartalmazó kommentre adott válaszával vagy privát üzenetben közli, amelyben felhívja a nyertest, hogy a Facebookon privát üzenetben küldje meg a Szervező részére e-mail címét. A nyerteseknek a felhívást követő 5 (öt) napon belül kell válaszolniuk a Szervezőnek. Amennyiben a Nyertes nem veszi fel a kapcsolatot a Szervezővel a megadott időintervallumon belül, a Nyertes elismeri, hogy sem a Szervező, sem a Nyereményjáték Partner nem köteles a Nyereményt biztosítani, valamint Pótnyertes lép a helyére így az eredeti Nyertes a Nyereményre jogosulatlanná válik.

8.  A nyereményt a Nyereményjáték Szervező az eredményhirdetést követő 30 napon belül adja át a nyertesnek, futárszolgálat vagy postai kézbesítés útján a nyertes által megadott címre, vagy e-mail útján, a nyeremény jellegétől és a Nyereményjáték Partner kizárólagos döntésétől függően. Ha a nyertes e határidőn belül a nyereményt nem kapja kézhez, köteles ezt haladéktalanul jelezni a Szervező részére. A nyertes tudomásul veszi, hogy késedelmes értesítés esetén sem a Szervező, sem a Nyereményjáték Partner nem felelős a nyeremény rendelkezésre állásáért, valamint kézbesítéséért. A pótnyertesre a nyertesre irányadó szabályok vonatkoznak, amennyiben a nyertes helyébe lép.

9.  A Játékos a Nyereményjátékban való részvétellel, illetve – a Nyereményjáték megnyerése esetén – további személyes adatai megküldésével automatikusan és önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy a megadott személyes adatait a Szervező, mint adatkezelő a nyereményjáték idejére tárolja. A személyes adatok a Nyereményjáték végeztével törlésre kerülnek. Az ITT elérhető adatvédelmi szabályzat nyújt információt arról, hogy a Szervező miként kezeli a személyes adatokat, hogyan védi azokat, valamint, hogy a személyes adatok tulajdonosai milyen jogokkal rendelkeznek.