fbpx
2017-04-05
Archívum

Pompeji kiállítás Székesfehérváron a Gorsium Régészeti Parkban

Látogasson el Székesfehérvárra és fedezze fel a város múzeumait és a város határában fekvő Gorsium Régészeti Parkot!

Hungary Carddal a múzeumok és a római kori település romjai ingyenesen tekinthetők meg!

Gorsium Régészeti park

Az 1958-ban kez­dő­dő fo­lya­ma­tos fel­tá­rá­sok ered­mé­nyei kez­det­től fog­va ki­vé­te­les mé­re­tű ré­gé­sze­ti park­ban mind a ku­ta­tás, mind az ér­dek­lő­dő kö­zön­ség szá­má­ra meg­te­kint­he­tők. A fel­tárt ro­mo­kat kö­rül­ve­vő park­ban az elő­ke­rült kő­em­lé­kek lát­ha­tók, a leg­je­len­tő­sebb le­le­te­ket ál­lan­dó ki­ál­lí­tás mu­tat­ja be.

A Gorsium időszaki Pompeji kiállítására nem vonatkozik a Hungary Card kedvezmény, de a régészeti park és az alábbi múzeumok ingyenesen látogathatók:

Hetedhét Játékmúzeum
Középkori Romkert
Szent István Király Múzeum
Rendház
Új Magyar Képtár
Városi Képtár – Deák Gyűjtemény

további információ

 

 

Az oldal használatával beleegyezik a sütik (cookie-k) használatába az oldalon. További információ

A Weboldal egyes részei ún. "cookie"-kat használnak- kis fájlokat, amelyek az Ön hardverének merevlemezén tárolódnak, - adatfeljegyzés és az Ön azonosításának és további látogatásainak megkönnyítése céljából. Ön beállíthatja a böngészőprogramjában, hogy értesítést kapjon arról, ha valaki cookie-t kíván Önnek küldeni, és Ön határozhatja meg, hogy el kívánja-e azt fogadni. (Ne feledje, hogy a cookie-k el nem fogadásakor egyes Weblapok nem működnek tökéletesen, illetve előfordulhat, hogy Ön nem kap jogosultságot bizonyos adatokhoz való hozzáféréshez. A cookie-kal kapcsolatban további információt a www.cookiecentral.com címen találhat.)

Bezár